kodeks pracy do kiedy wykorzystać zaległy urlop

 
Tytuł:kodeks pracy do kiedy wykorzystać zaległy urlop
Url:https://prawoo.pl/kodeks-pracy-komentarz-2017,202
Opis: 
 W dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy i kodeks pracy po angielsku,przerwa pomiędzy zmianami,kodeks pracy przerwa powyzej 8 godzin,kodeks pracy ochrona przed zwolnieniem,kodeks pracy w artykule 237 (7),prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

This template downloaded form free website templates