Książka z części ogólnej i szczególnej prawa karnego

 
Tytuł:Książka z części ogólnej i szczególnej prawa karnego
Url:https://karne.bookslandia.eu
Opis: 
 Nauka prawa karnego bada rzeczywiste funkcje (skutki) stosowania prawa karnego. Zjawiska przestępstwa i społecznej na nie reakcji są w taki sposób złożone, że niepodobna ich wyjaśnić jedynie za pomocą nauk prawnych. Nauką, jaka bada przestępstwo, przestępcę i społeczną reakcję na przestępstwo w sposób niezależny od obecnych uregulowań prawnych, jest kryminologia. W zależności od orientacji naukowej rozróżnia się w kryminologii kierunki: biologiczny i psychospołeczny.

This template downloaded form free website templates