Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Fedak

 
Tytuł:Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Fedak
Url:https://fedak2019.pl
Opis: 
 Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych kanonów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za skala wskaźników finansowych, w jaki sposób i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozkład pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego przybory punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa opierając się na analizy finansowej. Budowa narzędzia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

This template downloaded form free website templates